Floating and clipping – Woven textiles with weft floats and finishings by clipping

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
134 + 32
Series
Abstract
This thesis reviews woven textiles using weft floats and finishings of the fabrics by clipping. The study examines the industrial production process and finishings of clipped fabrics, maps out the fil coupé fabrics in fashion and furnishing markets and provides a historical review of brocading and figured weaving with floats. The purpose of the thesis is to examine the application of the idea portfolio into industrial manufacturing of woven textiles. The design development process takes place in collaboration with the Italian weaving mill Lodetex and meets its context in the past, present and future. The practice-led research method of this study is to develop sketching methods for designing clipped fabrics and to create an idea portfolio in order to demonstrate the appearance of this type of cloth. The idea portfolio supports the dialogue between a designer and the technicians in a design case. The study describes how to concretise a fabric design by producing a handmade sketch and how to improve the design onwards into industrial production. Researching historical data and considering the position of the present market brought a profound understanding to the topic. Considering brocading in the past and clipped fabrics of today, there are few differences. Brocading has been used for conserving the material consumptions. Clipping today is used to add value by a highly decorated appearance of the cloth. The thesis provides the technical knowledge, describes the creative process and offers new fabric designs to Lodetex. The collaboration with the weaving mill and visiting the finishing company provided valuable knowledge. The weaving mill and the finishing facilities not only set up certain limits but also opened up new opportunities for weaving. The skills in abstract thinking and the technical understanding of the phases and the requirements of production play a significant role to the designer. The ideas that evolved from the technique and the sketches, generate the idea collection of clipped cloths. The idea collection provides new ways of thinking when it comes to clipped designs. The intersection of knowledge, material thinking, experience and creative work affected the outcome of the idea collection. This study states the various opportunities when designing clipped cloths. The development of clipped cloths in industrial manufacturing may be considered as a work of art. Considering the woven textiles and the different finishing methods for these fabrics, the aesthetic values and the technical skills play a significant role in both.

Opinnäyte tarkastelee teollisesti kudottuja fil coupé –kankaita ja niiden suunnitteluprosessia. Fil coupé –kankaiden kudonnassa käytetään kudelangan pitkiä lankajuoksuja, jotka leikataan kankaan viimeistyksessä. Rakenteellisista syistä kankaat kudotaan erillisellä pohjakuteella ja kuviokuteella, siksi suunnittelijan on ymmärrettävä näiden kuteiden toiminnallisuus kankaan suunnittelussa. Opinnäytteen tavoitteena on tutkia ideaportfolion avulla, miten kudontatekniikka synnyttää ideoita suunnittelussa sekä mitä vaiheita ja edellytyksiä tuotantoprosessiin liittyy. Opinnäyte selvittää fil coupe –kankaiden teollisia tuotantoprosesseja suunnittelussa, kudonnassa ja viimeistyksessä sekä kartoittaa fil coupé –tuotteita sisustuksessa ja muodissa. Se tarjoaa historiallisen katsauksen brokadikankaista ja brokadointimenetelmistä sekä niiden kehityksestä. Practice-led –tutkimusmetodina on kehittää luonnostelutekniikoita ja suunnitella idea portfolio, joka toimii keskustelun avaajana ja työkaluna suunnittelijan ja kudontateknikon välillä. Opinnäyte esittelee, miten abstrakti idea muuntuu konkreettiseksi luonnokseksi ja tarkastelee, miten käsintehdyt luonnokset soveltuvat kudottujen kankaiden teollisiin tuotantoprosesseihin. Ideamalliston kangasmallit on kudottu jacquard-kutomo Lodetexilla Italiassa syksyllä 2014. Brokadointia on käytetty kankaiden kuvioinnissa alun perin arvokkaan lankamateriaalin säästämiseksi. Nykyiset tekstiilien viimeistykset tuovat lisäarvoa tuotteelle. Materiaalien saatavuus ja teknologia mahdollistavat yhä nopeammat tuotantoprosessit. Fil coupé näkyy tämän päivän muodissa kasvavana trendinä. Kuvioitujen kankaiden kehitysvaiheiden kartoitus tuo syvyyttää aiheeseen ja auttaa suunnittelijaa arvioimaan omaa työtään ja sen merkitystä nykyisin. Opinnäyte tarjoaa teknistä tietoa kuvioiduista kudotuista kankaista, kuvaa luovaa prosessia ja tuottaa uusia kangasmalleja Lodetexille. Työskentely kutomossa ja vierailu tekstiiliviimeistyksiin erikoistuneessa yrityksessä toivat arvokasta tietoa suunnittelijalle. Tuotantoprosessin vaiheet vaativat tiettyjä edellytyksiä fil coupé –kankaan suunnittelussa, mutta teolliset prosessit tuovat myös uusia mahdollisuuksia suunnitteluun. Tekninen osaaminen on tärkeä taito suunnittelijalle. Suunnittelussa syntyneet ideat ja idea portfolion mallit tuotettiin valmiiksi fil coupé –ideamallistoksi, joka tarjoaa uudenlaisia näkökulmia ja ajatuksia. Ideamallistossa yhdistyy tekninen tieto, materiaaliajattelu ja kokeellinen luova työ. Opinnäyte esittää useita ideoita ja mahdollisuuksia fil coupé –kankaiden suunnitteluun ja osoittaa, että teollinen suunnittelu ja kankaan valmistus on taiteellista työtä, jossa yhdistyy suunnittelijan tekniset ja taiteelliset taidot.
Description
Supervisor
Salolainen, Maarit
Thesis advisor
Salolainen, Maarit
Helenius, Elina
Keywords
weft float, clipping, sketching method, jacquard weaving, textile finishing, fil coupé
Other note
Citation