Helsingin kantakaupungin joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Liikennetekniikka
Mcode
Yhd-71
Degree programme
Language
fi
Pages
161 s. + liitt. 15 s.
Series
Description
Supervisor
Pursula, Matti
Thesis advisor
Vuonokari, Paavo
Keywords
Other note
Citation