Paikkatietoaineiston tarjoaminen linkitettynä tietona kohdepalvelua hyödyntäen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-11-23
Department
Major/Subject
Geoinformatiikka
Mcode
M3002
Degree programme
Geomatiikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
62
Series
Abstract
Paikkatieto ja siihen liittyvät paikkatietoinfrastruktuurit, jotka tukevat paikkatietoaineiston saavutettavuus ja käytettävyyttä, ovat tärkeä osa sekä paikallista, alueellista että globaalia päätöksentekoa. Laadukas paikkatieto on sekä kallista tuottaa että tärkeää, joten on kannattavaa käyttää resursseja olemassa olevan ja koko ajan lisääntyvän paikkatiedon saavutettavuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Tässä työssä on tutkittu mahdollisuutta tarjota paikkatietoaineiston kohteet linkitettynä tietona olemassa olevaa WFS-kohdepalvelua hyödyntäen. Testiaineistona tutkimuksessa toimii Maanmittauslaitoksen Paikannimirekisteri. Aihetta tutkittiin luomalla Paikannimet linkitettynä tietona -verkkopalvelu, joka tarjoaa Paikannimirekisterin aineiston linkitettynä tietona paikkatietokohteiden URI-tunnusten perusteella. Verkkopalvelu hyödyntää MML:n olemassa olevaa WFS-kohdepalvelua ja muuntaa kohdepalvelusta haetun tiedon reaaliaikaisesti linkitetyksi tiedoksi. Paikkatietokohteille on työssä annettu yksilöivät URI-tunnukset JHS 193 "Paikkatiedon yksilöivät tunnukset" -suosituksen mukaisesti. Tutkimuksessa on selvitetty lisäksi, kuinka paikkatietoaineiston tietomalli voidaan ontologisoida hyödyntäen sekä paikkatiedolle tarkoitettuja että muita webin yleisesti käytössä olevia ontologioita. Tutkimuksessa toteutetulla ratkaisulla on paikkatietoaineisto mahdollista tarjota linkitettynä tietona. Paikkatietoaineiston tarjoaminen linkitettynä tietona parantaa aineiston saavutettavuttaa ja käytettävyyttä. Paikkatietoaineisto on saavutettavissa yksinkertaisesti URI-tunnusten perusteella ja yhdistettävissä muuhun webin linkitettyyn tietoon. Aineisto on näin myös käytettävissä webin linkitetyn tiedon käsittelyyn tarkoitettujen työkalujen ja sovellusten avulla.

Spatial datasets and related spatial data infrastructures are vital in a reasonable decision making process at the global, areal and local scale. Collecting and maintaining high quality geographic information is expensive. Thus, all actions to improve the accessibility and the usability of the existing geographic information should be taken. In this study, an option to provide a spatial dataset as linked data is investigated. The aim was to use an existing Web Feature Service as the source of the data. The test dataset in the study is Place Name Register (PNR) of National Land Survey Finland. The study was conducted by implementing a prototype web service, which provides the dataset as linked data. Making an ontology from the data model of the geographic dataset has also been studied. Uniform Resource Identifiers (URI) have been given to spatial objects according to the JHS 193 "Unique identifiers of the geographic information" recommendation. The idea of the web service is that all the data objects are available from the web via those URIs. The service performs an on-the-fly transformation to data from GML model to RDF model according to the created ontology. The implementation solution used in the study enables delivering the content of a geographic dataset as linked data. Providing a dataset as linked data improves the usability and the accessibility of the geographic dataset. With this solution, the geographic dataset is available from the URIs of the data objects and can be connected to other linked data in the web. Data of the geographic dataset can also be prosessed using common linked data tools and applications of the web.
Description
Supervisor
Virrantaus, Kirsi
Thesis advisor
Lehto, Lassi
Keywords
paikkatieto, linkitetty tieto, WFS-kohdepalvelu, URI-tunnus, ontologia
Other note
Citation