Osaamisen kehittäminen Pk-yrityksissä: ESR-projektien hyvät käytännöt

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2002
Major/Subject
Organisaatiot ja johtaminen
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Pk-yritykset, Henkilöstön kehittäminen, Osaaminen, Projektit, Organisaation kehittäminen
Other note
Citation