Työteknikko- ja rationalisointitutkinnot ammatillisen aikuiskoulutuksen osana ja uralla etenemisen keinona

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1981
Major/Subject
Työpsykologia ja johtaminen
Mcode
TU-53
Degree programme
Language
fi
Pages
139 + liitt. 48 s.
Series
Description
Supervisor
Häkkinen, Sauli
Thesis advisor
Teikari, Veikko
Keywords
Other note
Citation