Closing of highway quay

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Date
2013
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
ix + 94
Series
Abstract
Island traffic quays (ferry berths) owned by the State can be divided into groups by law, use and ownership: Road ferry quays are designed for road ferry traffic only. All other traffic to those quays is forbidden. Commuter ferries are using several kinds of quays for traffic, which commuter ferry quays and highway quays are the most common. All other traffic is allowed to those quays, except long time parking. Highways are roads owned by the State. Local ELY Centres are responsible for maintaining roads (Centre for Economic Development, Transport and Environment). Road ferry quays and highway quays are part of the highway by the law. Commuter ferry quays are built to private land with a long-term agreement of usufruct. However, quays unnecessary for general traffic are producing remarkable costs for the State. Therefore, unnecessary quays are reasonable to transfer to private or common ownership. The goal of this research is to find problems and risk points to a process of closing of highway quay. The process follows normal road planning process: Precise location and areas of the closing highway and construction works needed are indicated in the final engineering plan. Furthermore, final engineering plan indicates whether the area is needed as a private road or street and whether the area includes any structures or devices requiring special care. After the approval decision of the final engineering plan, a road survey will be carried out by National Land Survey of Finland. The final decision about title, right of way or an easement, and the maintenance responsibility of the quay are made in the road survey. This survey indicates the precise decision-making power between the final engineering plan and the road survey. There are multiple alternatives of ownership, usufruct and maintenance responsibility, which are not common during normal closing process of highway. These alternatives must be noticed at the beginning of planning, and alternatives must be openly discussed with all persons and communities whose rights or benefits the planning concerns. The easiest solution -demolishing the quay -is not only the most opposed but also the most expensive.

Liikenneviraston omistamat saaristoliikenteen laiturit eroavat toisistaan niin lain, käyttötarkoituksen kuin myös omistuspohjansa perusteella: Lauttalaiturit on suunniteltu varta vasten lautta- ja lossiliikennettä varten. Maantielaiturit ja yhteysaluslaiturit puolestaan palvelevat valtion yhteysalusliikennettä, mutta ovat muuten vapaassa rantautumiskäytössä. Lauttalaiturit ja maantielaiturit kuuluvat osaksi Liikenneviraston omistamaa maantietä. Yhteysaluslaiturit eivät kuulu maantiehen, vaan sijaitsevat käyttöoikeussopimuksen nojalla yksityisen omistamalla maalla. Yleisen liikenteen kannalta tarpeettomat laiturit aiheuttavat kuitenkin merkittäviä kustannuksia. Tällöin laituri on monissa tapauksissa järkevintä lakkauttaa maantienä ja luovuttaa yksityiselle taholle, joka laituria todellisuudessa tarvitsee, ja kykenee sen ylläpitoon. ELY-keskus paikallisena tienpitoviranomaisena vastaa myös maantielaitureiden hallinnasta ja ylläpidosta. Tässä tutkimuksessa laaditaan selvitys maantie/aiturin lakkautusprosessissa havaituista ongelmista ja riskikohteista tienpitoviranomaisen näkökulmasta. Maantielaiturin lakkautusprosessi vastaa käytännössä normaalia maantien suunnitteluprosessia: Tien lakkauttamisesta, tarvittavista purkutoimenpiteistä sekä laiturin tulevasta käyttötarkoituksesta päätetään lainvoimaisessa tiesuunnitelmassa. Tämän jälkeen pidettävässä maantietoimituksessa vahvistetaan tiealueen siirtyminen viereisiin kiinteistöihin, käyttöoikeudet sekä laiturin kunnossapidon vastuukysymykset. Tutkimuksessa tarkennetaan tiesuunnitelman ja maantietoimituksen välistä päätäntävaltaa, sekä kerrotaan miltä osin maantietoimitukselle kuuluvia asioita voidaan sopia jo tiesuunnitelman laatimisvaiheessa. Tutkimuksessa havaittiin, että maantielaiturin lakkautusprosessissa laiturin tulevalle käytölle on lukuisia vaihtoehtoja, joita normaalissa maantien lakkauttamissuunnitelmassa ei tarvitse huomioida. Omistuksen lisäksi laiturin käyttöoikeudet ja kunnossapidon vastuu voidaan järjestellä tapauskohtaisesti, eikä yhtä ainoaa ratkaisua aina löydy. Nämä vaihtoehdot on syytä huomioida jo suunnittelun alkuvaiheessa, jotta tiesuunnitelman hyväksyminen ja tulevat käyttöoikeuden sekä kunnossapidon järjestelyt etenevät riidattomasti. Käytettävistä vaihtoehdoista on keskusteltava avoimesti osallistahojen kanssa ja pyrittävä kaikkia tyydyttävään ratkaisuun. Helpoin ratkaisu, eli laiturin purkaminen kokonaan, on usein eniten vastustusta herättävä, sekä myös tienpitoviranomaisen kannalta se kallein.
Description
Supervisor
Vitikainen, Arvo
Thesis advisor
Kärki, Antti
Keywords
island traffic, saaristoliikenne, commuter ferry, yhteysalus, title, omistusoikeus, usufruct, käyttöoikeus, maintenance responsibility, kunnossapitovastuu
Other note
Citation