Competitor Intelligence System in an Industrial Company

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorNevanlinna, Jussi
dc.contributor.departmentTuotantotalouden osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorKaila, Martti M.
dc.date.accessioned2020-12-03T20:45:54Z
dc.date.available2020-12-03T20:45:54Z
dc.date.issued1997
dc.description.abstractTämä tutkimus käsittelee kilpailijaseurannan käytännön organisointia tutkimuksen toimeksiantaneessa yrityksessä. Työn tutkimusongelmana on kysymys: 'Kuinka tehokkaampi kilpailijatiedon käyttö voisi tukea toimeksiantajan menestystä?' Työn päätavoitteena on suosittaa keinoja, joilla voidaan toteuttaa ja vakiinnuttaa kilpailijaseurantajärjestelmä toimeksiantaneessa yrityksessä. Työssä käytetyt lähestymistavat ovat käsiteanalyysi ja päätöksentekoa tukeva analyysi. Tutkimusmenetelminä käytetään kirjallisuustutkimusta ja haastatteluja. Kirjallisuustutkimuksen pohjalta luodaan malli kilpailijaseurantajärjestelmistä. Malli on yleisesti pätevä kaikissa yrityksissä. Malli täydentää alan kirjallisuutta soveltamalla kilpailijaseurannan organisointiin periaatteita, jotka kuvaavat tiedon jalostumista tietämykseksi. Näitä periaatteita ei ole ennen sovellettu kilpailijaseurannan organisointiin. Siten työssä luotu malli täydentää alan nykyistä kirjallisuutta. Toimeksiantaneen yrityksen analyysin tuloksena kehitetään vaihtoehtoisia ratkaisuja kilpailijaseurannan järjestämiseksi yrityksessä. Vaihtoehtojen soveltuvuus arvioidaan yritysanalyysin valossa. Arviointiin perustuen luodaan malli kilpailijaseurantajärjestelmästä. Työssä annetut suositukset kuvaavat suositetun kilpailijaseurantajärjestelmän yksityiskohtaisesti. Kuvaus järjestelmästä edustaa visiota, jonka pohjalta yrityksen suositellaan toteuttavan kilpailuseurantajärjestelmänsä. Työssä suositetaan toimenpiteitä, joilla järjestelmä voidaan toteuttaa ja vakiinnuttaa yrityksessä.fi
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/85220
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120344058
dc.language.isoenen
dc.programme.majorYritysstrategia ja kansainvälinen liiketoimintafi
dc.programme.mcodeTU-91fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.titleCompetitor Intelligence System in an Industrial Companyen
dc.titleKilpailijaseurantajärjestelmä teollisuusyrityksessäfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.idinssi12443
local.aalto.openaccessno
Files