Suodatinkankaiden käyttö vesirakennuksessa sovellutuksena suodatinkankaiden käyttö imuruoppausmassojen läjitysaltaassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1981
Major/Subject
Vesitalous ja vesirakennus
Mcode
07.12
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 116 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Sistonen, Harri
Thesis advisor
Kaipiainen, Jaakko
Keywords
Other note
Citation