Venture capital -sijoittajien osallistuminen hallitustyöskentelyyn ja sen tuottama lisäarvo portfolioyrityksille Suomessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Laskentatoimi
Language
fi
Pages
26 + 4
Series
Abstract
Kotimaisilla venture capital -rahastoilla menee lujaa. Huhtikuussa 2018 monet tahot uutisoivat ennätystuottoja kotimaisille venture capital -rahastoille. Venture capital -rahastot lyövät nykyään tuotoissa laudalta niin buyout -rahastot kuin osakemarkkinatkin. Menestyksen juuria on vaikea selvittää, mutta monet venture capital -rahastot vaativat sijoitusta tehdessään hallituspaikkaa ja ovat aktiivisia sijoittajia. Tässä tutkimuksessa selvitetään, mitä keinoja venture capital -rahastot käyttävät kohdeyritystensä auttamiseen ja tarkkailemiseen, sekä miten he näkevät hallitustyöskentelyn osana kohdeyrityksen arvonluontiprosessia. Tutkimuksessa analysoidaan suomalaisten venture capital sijoittajien hallitustyöskentelyä heidän portfolioyrityksissään, heidän tuottamaa lisäarvoa ja hyvän hallintotavan keinoja. Tutkimus on toteutettu haastattelututkimuksessa. Haastateltaviksi valikoitui neljä venture capital -sijoittajaa, joiden joukosta löytyy kokemusta myös enkelisijoittamisesta ja hallitustyöstä julkisissa osakeyhtiöissä. Haastattelujen perusteella selvisi, että suomalaiset venture capital -sijoittajat käyttävät viikoittain aikaa kohdeyritystensä kanssa kommunikoidessa. Suuri osa ajasta kuluu varsinaisten hallitusten kokousten ulkopuolella ratkaisten ongelmia. Suomalaisten venture capital -sijoittajien tärkeäksi kokemat lisäarvoa kohdeyritykseen tuovat asiat olivat kontaktit, strategiatyö ja rekrytoinnissa avustaminen. Haastateltavat kokivat myös pystyvänsä auttamaan yrittäjiä välttämään yleisimpiä virheitä. Ongelmat käydään haastatelta-vien mukaan läpi lähinnä kahdenkeskisissä keskusteluissa, eikä hallitus lähtökohtaisesti käytä oikeuttaan erottaa johdon jäseniä. Kasvuyritysten hallitusten kokoonpano on suomessa perustajavaltainen. Hallituksissa saattaa ennen venture capital -sijoitusta olla enkelisijoittaja, mutta sinne tuodaan harvoin ulkopuolisia. Haastateltavat kokivat, että toimialaosaamisesta ei ole merkittävää hyötyä hallitustyön kannal-ta ja se voi pahimmillaan olla jopa haitallista.
Description
Thesis advisor
Melgin, Jari
Keywords
venture capital, hallitustyö, kasvuyritys, lisäarvo
Other note
Citation