Skattan uimala tutkielmasta suunnitelmaan

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2022
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
59+3
Series
Abstract
Katajanokanlaituri 2:ssa sijaitsee tällä hetkellä väliaikaiseksi suunniteltu Allas Sea Pool -meriuimala. Paikalle on tehty lukuisia toteutumattomia suunnitelmia. Paikalle ollaan laatimassa ensimmäistä asemakaavaa, mutta kaavoitusprosessi on edennyt hitaasti. Vuonna 2016 avattu Allas Sea Pool - meriuimala on ensimmäinen paikalle toteutettu rakennus. Jännittävän poliittisen ja poleemisen tilanteen lisäksi myös tontin rakennustekniset olosuhteet ovat erityiset. Tässä diplomityössä esitetään suunnitelma tontin käytöstä Allas Sea Poolin jälkeen: Paikalle ehdotetaan uutta, hienompaa ja hauskempaa uimalaa julkisena liikuntapalveluna. Työ koostuu tutkielmaosasta ja siihen pohjautuvasta konseptitasoisesta suunnitelmasta. Tutkielmaosan myötä vakuutuin siitä, että julkinen uimala olisi paras vaihtoehto tälle paikalle. Asetin tehtäväkseni suunnitella paikalle mahdollisimman hienon julkisen uimalan. Pitkällisen mietinnän,tutkimusten ja kokeilujen jälkeen Presidentinlinnan edustan etelärantatontti ansaitsisi jo harkitun arkkitehtonisen ratkaisun ja käyttötarkoituksen. Siihen voidaan päästä nykyisellä tietoperustalla ja tulevaisuudesta unelmoimalla. Työn tutkielmapuoliskon lähdeaineistona käytetään tonttia koskevia toteutumattomia suunnitelmia, rakennettua lähiympäristöä, sekä Allas Sea Poolia, joita käsitellään arkkitehtonisina lähdeaineistoina. Niistä etsitään diplomityön suunnitelmaosuuteen oppeja, kuten ratkaisuperiaatteita tai esteitä. Allas Sea Poolin arkkitehtuuria, sen käyttökokemusta ja toiminnallisuutta arvioidaan empiirisenä koeasetelmana. Diplomityön lopputuloksena esitellään uimalasuunnitelma luonnoksin, illustraatioin ja arkkitehtipiirustuksin. Diplomityöprosessin myötä suunnittelutapani ja ajattelukeinoni, sekä taiteen tekemisen tapani osoittautuivat lopulta käyttökelpoisiksi ja tuloksellisiksi. Uskon, että uiminen suunnittelmassani Skattan uimalassa olisi hulppea ja arkea kohottava kokemus. Suunnitelma ei kuitenkaan vielä ole täydellinen. Jotta kaikki tutkielmavaiheessa tekemäni havainnot saataisi osaksi arkkitehtuuria, olisi suunnittelua jatkettava edelleen.

Currently situated in Katajanokanlaituri 2 is a temporary lido, Allas Sea Pool. Many unrealised designs have been made for the lot. The first zoning plan for the area is in the making, but process has been slow. Allas Sea Pool is the first building ever to rise on the location. The area has been a subject of exciting political dispute, which makes building circumstances on the lot even more special. In this thesis a design is introduced for the use of the lot after Allas Sea Pool: A new lido that is more refined and more fun than it’s predecessor. The new lido is designed to be a public service. The thesis consists of a leading study process and a conceptual design. The design is based on the information gathered in the study. Findings made in the study have convinced me that a public lido is indeed the best alternative for this particular site. The mission has been to create a lido as beautiful as possible. After careful consideration, studying and experimentation it is clear that such a prominent lot deserves an equally prominent function and architecture of utmost quality to facilitate it. This can already be achieved by utilising current knowledge and a dreamer mindset. The material for the study-half of the work consists of the location’s unrealised designs, surrounding buildings and the design and realisation of Allas Sea Pool. This material is carefully studied and utilised in the design process. The quality of the Allas Sea Pool is examined as an empiric test setting. The design is presented through concept art, illustrations and architectural drawings. My design an thought processes proved to be effective. I believe that taking a swim in the new lido would be an exhilarating experience. However, the design is not yet fully complete. In order to bring all the findings as part of the lido’s architecture, the process shoud be continued.
Description
Supervisor
Reuter, Jenni
Thesis advisor
Siitonen, Tuomas
Keywords
uimala, kaupunkiuimala, Katajanokka, tilasarja, tilakokemus, johdattavuus, spekulatiivinen arkkitehtuuri
Other note
Media files notes: Diplomityö
Citation