An interdisciplinary assessment of energy security risks in the Finnish energy market

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorSyri, Sanna, Prof., Aalto University, Department of Mechanical Engineering, Finland
dc.contributor.advisorZakeri, Behnam, Dr., Aalto University, Department of Mechanical Engineering, Finland
dc.contributor.authorJääskeläinen, Jaakko J.
dc.contributor.departmentKonetekniikan laitosfi
dc.contributor.departmentDepartment of Mechanical Engineeringen
dc.contributor.labEnergy Efficiency and Systemsen
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Engineeringen
dc.contributor.supervisorSyri, Sanna, Prof., Aalto University, Department of Mechanical Engineering, Finland
dc.date.accessioned2019-03-05T10:01:14Z
dc.date.available2019-03-05T10:01:14Z
dc.date.defence2019-03-22
dc.date.issued2019
dc.description.abstractClimate change is currently one of the most compelling global threats, and energy sector accounts for almost two thirds of all emissions related to the climate change. Therefore, national energy systems face conflicting pressure to supply the ever-increasing demand for energy while decarbonising energy production. Under this pressure, concern over energy security has increased. The most topical energy security concerns in the Finnish energy market are generation adequacy and import dependence. This dissertation examines these themes along with other market-related energy security risks in the Finnish context.  This dissertation analyses energy security in the Finnish energy system by examining various scenarios in investment, the future of combined heat and power (CHP) production, the impacts of a severe drought, and import dependence. The research is done in collaboration with multiple researchers from other disciplines such as law and environmental and political sciences. Generation adequacy in the Finnish energy system is analysed by using the EnergyPLAN simulation tool. The impacts of a severe drought on the Finnish energy system are analysed by combining hydrological and energy system modelling. Generation capacity investment prospects, particularly those of biomass-based CHP production, are analysed by applying the net present value (NPV) and levelised cost of electricity (LCOE) methods. Energy security issues related to a plausible decrease in the Finnish CHP capacity are analysed on a city-level (Helsinki) by applying quantitative modelling, and on national and international levels, by qualitative assessment. Finland's dependence on Russian energy import currently is analysed by applying the interdependence framework, and the future development of the energy-trade is studied by developing and analysing energy policy scenarios until 2040.  The results indicate that the Finnish energy system is currently well prepared against technical faults. Despite the public concern, challenges with generation adequacy due to technical reasons are improbable. A severe, multiyear drought in the Nordic area could affect generation adequacy in Finland particularly via reduced availability of electricity import during peak demand periods. Despite the high thermal efficiency of CHP production, the Finnish energy system would most probably function even if the capacity decreased notably in the 2020s. Finland's notable import dependence on Russian energy import has so far not resulted in any disruptions in security of supply, and the dependence is likely to decrease in the future. However, energy trade between the countries goes beyond techno-economic aspects, and it is difficult to predict the energy security implications of geopolitical and societal trends.en
dc.description.abstractIlmastonmuutos on yksi tämän hetken suurimmista globaaleista uhkista, ja energiasektori kattaa noin kaksi kolmannesta kaikista ilmastonmuutokseen liittyvistä päästöistä. Kansallisilla energia-järjestelmillä on siten ristiriitaiset tavoitteet kattaa jatkuvasti kasvava energian kysyntä ja vähentää samalla hiili-intensiteettiä huomattavasti. Tämän paineen myötä huoli energiaturvallisuudesta on kasvanut. Ajankohtaisimmat energiaturvallisuushuolet Suomen energiamarkkinoilla ovat tuotan-non riittävyys ja tuontiriippuvuus. Tämä väitöskirja tutkii näitä teemoja ja muita markkinoihin liittyviä energiaturvallisuusriskejä Suomessa. Tämä väitöskirja analysoi Suomen energiaturvallisuutta tutkimalla useita skenaarioita liittyen investointien kannattavuuteen, yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon (CHP) tulevaisuuteen, vakavan kuivuuden vaikutuksiin sekä tuontiriippuvuuteen. Tähän väitöskirjaan liittyvä tutkimus on tehty suureksi osaksi yhteistyössä useiden tutkijoiden kanssa eri tieteenhaaroista, kuten oikeus-tieteen, ympäristön ja politiikan tutkimuksen. Tuotannon riittävyyttä Suomessa tutkitaan käyttäen EnergyPLAN-simulointityökalua. Vakavan kuivuuden vaikutuksia Suomen energiajärjestelmässä tutkitaan yhdistämällä hydrologista mallinnusta ja energiajärjestelmämallinnusta. Tuotantokapa-siteetin investointinäkymiä, erityisesti biomassaan perustuvan CHP-tuotannon, tutkitaan käyttäen nettonykyarvo- (NPV) sekä tasoitettu elinkaarikustannus (LCOE) -menetelmiä. Mahdolliseen CHP-kapasiteetin vähenemiseen liittyviä energiaturvallisuusvaikutuksia tutkitaan kaupunkitasolla (Helsinki) määrällisesti mallintaen, ja kansallisen ja kansainvälisen tason vaikutuksia arvioidaan laadullisesti. Suomen riippuvuutta venäläisestä energiasta nykytilanteessa tutkitaan keskinäis-riippuvuuden analyysikehikon avulla, ja maiden välisen energiakaupan tulevaisuutta tutkitaan kehittämällä ja analysoimalla energiapolitiikkaskenaarioita vuoteen 2040 saakka.  Työn tulokset osoittavat, että Suomen energiajärjestelmällä on nykyisin hyvät valmiudet selviytyä teknisistä vioista. Julkisesta huolesta huolimatta teknisistä vioista johtuvat haasteet tuotannon riittävyyden kanssa ovat epätodennäköisiä. Vakava, monivuotinen kuivuus Pohjoismaissa voisi vaikuttaa tuotannon riittävyyteen Suomessa erityisesti rajoittuneen sähköntuonnin kautta huippu-kysynnän aikana. CHP-tuotannon korkeasta hyötysuhteesta huolimatta Suomen energiajärjestelmä selviäisi suuremmitta ongelmitta huomattavasta CHP-kapasiteetin vähenemisestä 2020-luvulla. Suomen riippuvuus venäläisestä energiasta ei ole toistaiseksi johtanut huoltovarmuusongelmiin, ja riippuvuus tulee todennäköisesti pienenemään tulevaisuudessa. Maiden välisen energiakaupan tutkimusta ei kuitenkaan voi rajoittaa pelkästään teknistaloudelliseen analyysiin, ja geopolitiikkaan sekä yhteiskuntatieteisiin liittyvien trendien vaikutuksia energiaturvallisuuteen on vaikeaa ennustaa.fi
dc.format.extent75 + app. 81
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.isbn978-952-60-8452-7 (electronic)
dc.identifier.isbn978-952-60-8451-0 (printed)
dc.identifier.issn1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/36993
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-952-60-8452-7
dc.language.isoenen
dc.opnHonkapuro, Samuli, Prof., Lappeenranta University of Technology, Finland
dc.publisherAalto Universityen
dc.publisherAalto-yliopistofi
dc.relation.haspart[Publication 1]: Jääskeläinen, Jaakko; Zakeri, Behnam; Syri, Sanna. Adequacy of Power Capacity during Winter Peaks in Finland. IEEE Xplore, 14th International Conference on the European Energy Market (EEM), Dresden, 6–9 June 2017. DOI: 10.1109/EEM.2017.7981883
dc.relation.haspart[Publication 2]: Jääskeläinen, Jaakko; Huhta, Kaisa. Trouble Ahead? An Interdisciplinary Analysis of Generation Adequacy in the Finnish Electricity Market. Sweet & Maxwell. International Energy Law Review 2017, volume 35 Issue 8, pages 303–313. ISSN: 1757-4404.
dc.relation.haspart[Publication 3]: Jääskeläinen, Jaakko; Veijalainen, Noora; Syri, Sanna; Marttunen, Mika; Zakeri, Behnam. Energy security impacts of a severe drought on the future Finnish energy system. Elsevier. Journal of Environmental Management 2018, Volume 217, pages 542–554. DOI: 10.1016/j.jenvman.2018.03.017
dc.relation.haspart[Publication 4]: Jääskeläinen, Jaakko; Huhta, Kaisa; Lehtomäki, Jenny. Ensuring Generation Adequacy in Finland with Smart Energy Policy – How to save Finnish CHP production?. IEEE Xplore, 15th International Conference on the European Energy Market (EEM), Łódź, 27–29 June 2018. Full text in Aaltodoc/Acris: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201902252075. DOI: 10.1109/EEM.2018.8469211
dc.relation.haspart[Publication 5]: Helin, Kristo; Jääskeläinen, Jaakko; Syri, Sanna. Energy Security Impacts of Decreasing CHP Capacity in Finland. IEEE Xplore, 15th International Conference on the European Energy Market (EEM), Łódź, 27–29 June 2018. Full text in Aaltodoc/Acris: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201902252005. DOI: 10.1109/EEM.2018.8469786
dc.relation.haspart[Publication 6]: Jääskeläinen, Jaakko; Höysniemi, Sakari; Syri, Sanna; Tynkkynen, Veli-Pekka. Finland’s Dependence on Russian Energy – Mutually Beneficial Trade Relations or an Energy Security Threat?. MDPI. Sustainability 2018, Volume 10 Issue 10, 3445. Full text in Aaltodoc/Acris: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201811025570. DOI: 10.3390/su10103445
dc.relation.ispartofseriesAalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONSen
dc.relation.ispartofseries44/2019
dc.revHonkapuro, Samuli, Prof., Lappeenranta University of Technology, Finland
dc.revJewell, Jessica, Prof., University of Bergen, Norway
dc.subject.keywordenergy securityen
dc.subject.keywordenergy system analysisen
dc.subject.keywordgeneration adequacyen
dc.subject.keywordimport dependenceen
dc.subject.keywordenergiaturvallisuusfi
dc.subject.keywordenergiajärjestelmäanalyysifi
dc.subject.keywordtuotannon riittävyysfi
dc.subject.keywordtuontiriippuvuusfi
dc.subject.otherEnergyen
dc.titleAn interdisciplinary assessment of energy security risks in the Finnish energy marketen
dc.titlePoikkitieteellinen analyysi energiaturvallisuusriskeistä Suomen energiamarkkinoillafi
dc.typeG5 Artikkeliväitöskirjafi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotDoctoral dissertation (article-based)en
dc.type.ontasotVäitöskirja (artikkeli)fi
local.aalto.acrisexportstatuschecked 2019-05-10_1943
local.aalto.archiveyes
local.aalto.formfolder2019_03_05_klo_10_04
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
isbn9789526084527.pdf
Size:
2.09 MB
Format:
Adobe Portable Document Format