Mitä kuitulaatuja on imupaperin valmistukseen käytettävä, jos mieli saada valmisteelle suurin mahdollinen imukyky, sekä mitä kuituja ja missä jauhatusasteissa kun on valmistettava halvimmista aineista imukyvylleen paras paperi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1936
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
44 s. + liitt. 75
Series
Description
Supervisor
Brax, Andres Johannes
Keywords
Other note
Citation