Pitkän 110 kV kaapelin suojavaikutus ilmastollisia syöksyaaltoja vastaan. (Sovellutuksena Suvilahden ja Kasarmin­ torin välinen kaapeli Helsingissä)

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1963
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
85
Series
Description
Supervisor
Paavola, Martti
Keywords
Other note
Citation