suomi

No Thumbnail Available
Files
Ali_Hodan_2024.pdf (3.67 MB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024-05-26
Department
Major/Subject
Bioinformaatioteknologia
Mcode
ELEC3016
Degree programme
Sähkötekniikan kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
5+32
Series
Abstract
Epilepsia on ryhmä aivojen sairauksia, joille on ominaista aivojen toistuvat sähköisen toiminnan häiriöt, jotka ilmenevät kohtauksina. Epilepsia on yleinen sairaus ja sillä on merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus. Suuri osa vaikeaa epilepsiaa sairastavista potilaista hyötyisi leikkaushoidosta, ja tähän nähden leikkauksia tehdään verrattain vähän. Epilepsialeikkaukset eivät kuitenkaan aina onnistu vähentämään kohtauksia, ja leikkaus voi johtaa komplikaatioihin. Tästä syystä aivokuvantamismenetelmien kehittäminen on tärkeää leikkaushoidon optimoimiseksi. Tämän kandidaatintyön tavoitteena on vertailla keskenään epilepsiadiagnostiikassa pitkään käytössä olleita menetelmiä magnetoenkefalografiaa (MEG) ja elektroenkefalografiaa (EEG) sekä lähiaikoina tutkimuskäyttöön otettuun optisesti pumpattaviin magnetometreihin perustuvaa magnetoenkefalografiaa (OPM-MEG) kirjallisuuskatsauksen muodossa. Työssä jäsennellään menetelmien edut ja haasteet erityisesti epilepsian diagnostiikassa.Työssä käsitellään myös epilepsian diagnostiikan tulevaisuuden näkymiä OPM-MEG:n näkökulmasta. Työssä on selvitetty kunkin menetelmän edut ja haasteet suhteessa toisiinsa. Vaikka EEG:llä on hyvä aikatarkkuus, sitä rajoittaa rakenteiden aiheuttamat vääristymät sähköisiin kenttiin. MEG:n saatavuus taas on rajallinen sen suuren koon ja kalliin hinnan takia. Molempien menetelmien mittauksien aikana potilaan on pysyttävä paikoillaan häiriösignaalien minimoimiseksi. OPM-MEG:llä on useita etuja perinteisiin menetelmiin verrattuna, kuten menetelmän pienempi herkkyys liikkeen aiheuttamille häiriösignaaleille, kypärämallin mukauttaminen pään kokoon ja mahdollisesti parempi herkkyys. Kuitenkin OPM-MEG:llä on omat haasteensa, mutta menetelmän tulevaisuus etenkin epilepsiadiagnostiikassa näyttää lupaavalta. Työssä huomattiin, että lisätutkimuksille on kuitenkin tarvetta, sillä menetelmän kehittäminen on vasta alkuvaiheessa.
Description
Supervisor
Turunen, Markus
Thesis advisor
Renvall, Hanna
Keywords
epilepsia, vaikea epilepsia, EEG, MEG, OPM-MEG, OPM-anturit
Other note
Citation