Iridium -satelliittipuhelinjärjestelmä valtameripurjeveneessä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 50 s. + liitt. 3
Series
Abstract
This thesis describes suitability of Iridium satellite communication system for offshore sailing. The most important parameters are listed. These parameters can be used to assess any offshore communication systems in yachts. The study examines previously published related theoretical analysis, simulations and usage tests. In addition, our own data usage during the 19 day sailing trip from the Kingdom of Tonga to New Zealand, November 2009 is analysed. The parameters related to emergency calls, system durability, QoS, power consumption and signal attenuation are studied. Results show that we sent and received average of 172 KB of data per day over Iridium satellite connections. The median of connection setup time for Iridium Rudics data service was 16 seconds. Cost analysis shows that using one time-slot and one frequency Iridium transceiver was 50% re expensive than using 4 time-slot and 16 frequency Openport Iridium terminal.

Työssä kartoitetaan avomeripurjeveneeseen asennettavan Iridium4aitteiston toimivuuteen liittyvät tärkeimmät parametrit. Tuloksena olevaa listaa parametreista voidaan käyttää minkä tahansa avomeripurjeveneeseen asennettavan kommunikaatiojärjestelmän arviointiin. Työssä tutustutaan Iridium -järjestelmästä aiemmin julkaistuihin teoreettisiin analyyseihin, simulaatioihin ja käyttötesteihin. Lisäksi analysoidaan omaa Iridium -liittymän käyttöä 19 päivän purjehduksella Tongalta Uuteen-Seelantiin marraskuussa 2009. Työn tärkeimmät analyysit koskevat järjestelmän hätäpuhelujen välitystä, kestävyyttä, palvelunlaatua, tehonkulutusta sekä järjestelmän kokemia ja aiheuttamia häiriöitä avomeriveneessä. Tutkimustulokset osoittavat, että pääosin säätietojen hankkimiseen käytetty datansiirto on keskimäärin 172 KB päivässä. Datayhteyden muodostusajan mediaani Iridium Rudics -palvelulle on 16 sekuntia. Käytössä olleen hinnoittelun mukaan tämäkin pieni datansiirtomäärä on noin puolet halvempaa neljän aikajakson ja 16 taajuuden Iridium OpenPort -päätelaitteella kuin käyttämällämme yhden aikajakson ja yhden taajuuden Iridium -päätelaitteella.
Description
Supervisor
Hämäläinen, Jyri
Keywords
Iridium, satelliittikommunikaatio, satellite communications, satelliitti, satellite, veneily, marine, purjevene, yacht
Other note
Citation