Julkisen talouden tilanteen vaikutus yksityisen sektorin liikearvon arvonalentumiskirjauksiin eurooppalaisissa pörssiyhtiöissä vuosina 2005-2010

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
81
Series
Abstract
Julkisen talouden tilanteen vaikutus yksityisen sektorin liikearvon arvonalentumiskirjauksiin eurooppalaisissa pörssiyhtiöissä vuosina 2005-2010
Description
Keywords
IFRS-standardit, IAS 36-standardi, arvonalentumiskirjaus, liikearvo
Other note
Citation