Social Media and User-Generated Content in Marketing Promotions

No Thumbnail Available
Files
bachelor_Paasovaara_Rosanna_2024.pdf (2.22 MB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Markkinointi
Language
en
Pages
35
Series
Abstract
This thesis examines the evolving landscape of promotions on social media, with a focus on user-generated content. A bibliometric analysis and literature review are conducted to explore key themes related to promotions on social media, such as word-of-mouth, integrated marketing communications, parasocial relationships and influencer marketing. The findings highlight the importance of including social media as a part of the promotional mix and IMC strategies. Managerial and theoretical implications are developed, in addition to identifying potential directions for future research.

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa mainontaa ja keskitytään käyttäjien tuottamaan sisältöön. Bibliometrisen analyysin ja kirjallisuuskatsauksen avulla tutkitaan sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan mainontaan liittyviä keskeisiä teemoja, kuten suusanallista viestintää, integroitua markkinointiviestintää, parasosiaalisia suhteita ja vaikuttajamarkkinointia. Tutkielman tulokset korostavat, että on tärkeää sisällyttää sosiaalinen media osaksi markkinointimixiä ja integroidun markkinointiviestinnän strategiaa. Tutkimuksessa kehitetään alan ammattilaisille, sekä teoreettisia johtopäätelmiä. Tämän lisäksi tunnistetaan mahdollisia suuntauksia tulevia tutkimuksia varten.
Description
Thesis advisor
Blakaj, Hedon
Keywords
social media, user-generated content, promotions, integrated marketing communications, influencer marketing, word-of-mouth, parasocial relationships, marketing
Other note
Citation