Asiantuntijapalvelut kiinteistöalan elinkaarihankkeissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
88 s. + liitt. 8
Series
Abstract
Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää tarvetta kiinteistöalan elinkaarihankkeisiin liittyville teknisille asiantuntijapalveluille. Tarkoituksena oli lisäksi kehittää elinkaarihankkeisiin sopiva asiantuntijapalvelumalli. Ideoitavat konsulttipalvelut oli tarkoitus suunnata erityisesti julkisen sektorin rakennushankkeille. Diplomityössä ideoitavien konsulttipalvelujen käyttökohteeksi laajennettiin kirjallisuus- ja haastattelututkimusten tulosten vuoksi elinkaarihankkeiden lisäksi muilla toteutusmuodoilla toteutettavat julkisen sektorin rakennushankkeet. Diplomityön yhteydessä kehitettyä palvelua on kokeiltu esimerkkikohteessa jälkikäteen. Diplomityössä päädyttiin esittämään kehitettäväksi asiantuntijapalveluksi elinkaarisuunnittelupalvelua rakennushankkeille. Elinkaarisuunnittelupalvelun kohderyhmäksi päätettiin valita erityisesti julkisen sektorin rakennushankkeiden tilaajat. Elinkaarisuunnittelupalvelun sisällön määrittäminen tapahtuu tässä diplomityössä esitetyllä valintakorimallilla. Mallissa asiakas voi valita ne elinkaarinäkökulmat, joita halutaan tarkastella hankkeen yhteydessä. Lisäksi asiakas voi valita mitä elinkaarisuunnittelun työvaiheita halutaan toteuttaa hankkeessa. Elinkaarisuunnittelupalvelun suoritusvelvollisuuteen voi siis kuulua yksi tai useampi elinkaarisuunnittelun aihepiiri. Lisäksi elinkaarisuunnittelupalvelu voi sisältää koko rakennushankkeen ajan tapahtuvia tehtäviä tai vain tietyn osan kuten hankkeen alussa tapahtuvan tavoitteiden asettamisen. Elinkaarisuunnittelun aihepiireiksi valittiin kirjallisuuden perusteella: elinkaaritalous, muuntojoustavuus, energiatehokkuus, käyttöikä, sisäolosuhteet ja muut tavoitteet. Lisäksi elinkaarisuunnittelupalvelun sisällön määrittämisessä voidaan käyttää myös erilaisia ympäristöluokitustyökaluja. Elinkaarisuunnittelun vaiheita ovat: tavoitteiden asettaminen, suunnittelun ohjaus, rakentamisen ohjaus, vastaanottovaiheen toiminnan varmistus ja tavoitteenmukaisuuden todentaminen, käytönaikainen seuranta ja optimointi. Tässä diplomityössä esitellään tarkemmin vain energiatalouteen liittyvä näkökulma elinkaarisuunnittelupalvelun laajuuden vuoksi. Jatkossa vaaditaan kehitystyötä muiden elinkaarisuunnittelun näkökulmien osalta. Muiden osa-alueiden käsittely rakennushankkeiden yhteydessä tapahtuisi analogisesti samaan tapaan kuin energiatehokkuusnäkökulman tarkastelu. Tämän diplomityön yhteydessä ei ollut mahdollista selvittää asiakkaiden kantaa elinkaarinäkökulman tarkasteluun. Jatkossa, ennen kuin kehitetään tehtäväluetteloita muille elinkaarinäkökulmille, pitäisi selvittää ovatko asiakkaat kiinnostuneempia maailmoja syleilevistä ympäristöluokitus-tyyppisistä konsultointimalleista vai yksinkertaisemmista tässä diplomityössä kuvatun kaltaisista helpommin hanke ja asiakaskohtaisesti räätälöitävistä ja ohjattavista malleista.
Description
Supervisor
Kiiras, Juhani
Thesis advisor
Leppävuori, Keijo
Keywords
life cycle consulting, elinkaarisuunnittelu, public private partnerships, elinkaarihankkeet, professional services, asiantuntijapalvelut, energy efficiency, energiatehokkuus, product design, tuotteistaminen
Other note
Citation