NAT Traversal in Cellular Networks

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T-106
Degree programme
Language
en
Pages
(10) + 79
Series
Abstract
Monissa nykyisissä Internet-sovelluksissa kuten tiedostojen jakamisessa ja Internet-puheluissa hyödynnetään vertaisviestintämallia. Tämän mallin kannalta on tärkeää, että verkkoasemat kommunikoivat ilman välikäsiä. SEVEN Networksin tuotteet synkronoivat dataa mobiilien päätelaitteiden ja työpöytäkoneiden välillä. Vaikka nämä tuotteet soveltavat vertaisviestintämallia, välityspalvelimia käytetään tiedon kuljettamiseen. Tämä lisää järjestelmän viivettä ja vähentää kaistanleveyttä. Tulevaisuudessa laitteiden olisi tarkoitus kommunikoida suoraan toistensa kanssa. Modernissa Internetissä laitteet kuten verkko-osoitteenmuuntimet (NAT) ja palomuurit rajoittavat verkkoasemien liitettävyyttä. Niitä käytetään sekä kiinteissä verkoissa että operaattorien hallinnoimissa mobiileissa verkoissa. NAT:n läpäisyn tarkoituksena on vähentää näiden laitteiden aiheuttamia rajoitteita. Tätä varten on kehitetty useita tekniikoita. Tällä diplomityöllä on kaksi päämäärää. Ensin tarkoituksena on selvittää, voidaanko NAT:n läpäisytekniikoita soveltaa mobiilissa ympäristössä. Selvitys tehdään mittaamalla kuuden mobiilioperaattorin (Sonera, Elisa, China Unicorn, Chungwa Telecom, Starhub ja AT&T) NAT:ien käyttäytymistä sekä tutkimalla mobiilien päätelaitealustojen (Symbian, Windows Mobile ja J2ME) ominaisuuksia. Toisena päämääränä on tehdä tutkimustulosten perusteella ehdotus NAT:n läpäisyn soveltamisesta SEVENin tuotteissa. Tähän tarkoitukseen voidaan joko käyttää olemassa olevaa NAT:n läpäisyjärjestelmää ICE:a tai laatia oma järjestelmä. Suunnitelma oman järjestelmän toteutuksesta esitellään ja sitä verrataan ICE:en. Lopuksi todetaan NAT:n läpäisytekniikoiden olevan sovellettavissa mobiilissa ympäristössä ja että oma järjestelmä soveltuu paremmin SEVENin tuotteisiin kuin ICE.
Description
Supervisor
Saikkonen, Heikki
Thesis advisor
Ylinen, Heikki
Keywords
cellular network, matkapuhelinverkko, firewall, mobiili, mobile, NAT:n läpäisy, NAT traversal, palomuuri, peer-to-peer network, vertaisverkko
Other note
Citation