Baltian sähköverkon integraatiokehityksen markkinavaikutukset

No Thumbnail Available
Files
Särkilahti_Olli_2024.pdf (6.04 MB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024-04-24
Department
Major/Subject
Energia- ja ympäristötekniikka
Mcode
ENG3042
Degree programme
Insinööritieteiden kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
37
Series
Abstract
Baltian sähköverkon integraatiokehitys tarkoittaa Viron, Latvian ja Liettuan liittymistä IPS/UPS-synkronisoinnista CEN-synkronisointiin sekä muutokseen kytkeytyneitä infrastruktuurihankkeita. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää integraatiokehityksen markkinavaikutuksia ennustamalla Venäjän ja Valko-Venäjän siirtoyhteyksien katkaisun vaikutukset Baltian maiden sähkön hinnanmuodostukseen. Mallintaminen toteutettiin numeerisesti Matlab-ohjelmistolla simuloimalla vuodelta 2023 kerätyn lähtöaineiston perusteella Elspot-hinnan muodostusta ja tuotannon muutoksia tunneittain. Simulointi tehtiin Viron, Latvian, Liettuan sekä Baltiaa välittömästi ympäröivien maiden hintoihin. Mallinnettujen Elspot-hintojen ja tuotannon muutoksen perusteella arvioitiin Baltian maiden hinnanmuodostuksen tulevaisuusnäkymiä huomioiden ennen kaikkea keskimääräiset hinnan muutokset, hinnan volatiliteetin muutokset sekä Baltian maiden Elspot-hintojen eriytymisen yleisyyden muutokset. Tulosten perusteella Baltian sähköverkon integraatiokehityksen johdosta Baltian maiden Elspot-hintojen eriytyminen tulee yleistymään, mutta merkittävää muutosta keskimääräisille sähkön Elspot-hinnoille tai volatiliteetille ei ole odotettavissa.
Description
Supervisor
Alanne, Kari
Thesis advisor
Holmberg, Henrik
Keywords
Baltian sähköverkko, Baltian sähkömarkkina, sähkömarkkinan mallinnus, numeerinen mallinnus, hinnanmuodostus sähkömarkkinoilla
Other note
Citation