Ympäristöasioiden hallinta kiinteistöjen ylläpidossa omistajan näkökulmasta

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorLepo, Mikko
dc.contributor.departmentMaanmittausosastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorLeväinen, Kari I.|Miettilä, Asko
dc.date.accessioned2020-12-03T22:51:31Z
dc.date.available2020-12-03T22:51:31Z
dc.date.issued1998
dc.description.abstractDiplomityön tavoitteena oli tuottaa ympäristöasioiden hallinnan toimintamallit kiinteistön ylläpitoon, eli kiinteistönhoidon teettämiseen ja kunnossapitorakennuttamiseen sekä edellisiä ohjaaviin kiinteistönpidon hallintaan ja vuokraukseen. Tutkimus tehtiin yhteistyössä "Ympäristöosaavan ylläpidon teettämisen" työryhmän kanssa, joka koostui eri organisaatioiden ylläpidosta vastaavista henkilöistä. Tutkimus perustui työryhmässä saadun empiirisen aineiston muokkaamiseen, haastatteluihin ja kirjallisuuteen. Teoreettisina lähtökohtina toimivat yleinen ympäristöalan kirjallisuus, kiinteistönpitoon, laatuun ja toimintojen kehittämiseen liittyvä kirjallisuus sekä ISO 14000 standardisarja. Tutkimuksen tulos on ylläpidon prosesseihin - kiinteistönhoidon teettämiseen ja kunnossapitorakennuttamiseen sekä edellisiä ohjaaviin kiinteistönpidon hallintaan ja vuokraukseen - integroidut ympäristöasioiden hallinnan toimintamallit. Ylläpidon prosessit on kuvattu Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n vuonna 1997 tekemässä kiinteistönpidon laatumallissa. Diplomityössä on ylläpidon prosesseja kuvattu siltä osin, kun ne ovat olennaisia ympäristöasioiden hallinnan kannalta. Ylläpidon ympäristöasioiden hallinnan toimintamallien tarkoituksena on systematisoida kiinteistönpito-organisaatioiden toimintoja ja mahdollistaa ISO 14000 standardisarjaan pohjautuvan ympäristöjärjestelmän rakentaminen. Systemaattiset toimintamallit mahdollistavat kilpailuedun saavuttamisen ympäristötekijöiden ansiosta. Osaavat ympäristöasioiden hallinnan toimintamallit ovat lisäksi kustannustehokkaita, prosessien riskejä minimoivia sekä henkilöstön työmotivaatiota nostavia. Tutkimuksen toisena tuloksena voidaan pitää kehitettyjen ylläpidon ympäristöasioiden hallinnan toimintamallien toimivuuden testausta työryhmän jäsenten yritysten toteuttamissa pilottihankkeissa. Testaus osoitti, että toimintamallit ovat käytännössä varsin toteuttamiskelpoisia. Kiinteistönpito-organisaatioilla on kuitenkin varsin paljon kehittämistä saavuttaakseen järjestelmällisen ympäristöasioiden hallinnan tason.fi
dc.format.extent70
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/86425
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120445263
dc.language.isofien
dc.programme.majorKiinteistöoppifi
dc.programme.mcodeMaa-20fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordympäristöosaaminenfi
dc.subject.keywordympäristöasioiden hallintafi
dc.subject.keywordylläpitofi
dc.subject.keywordtoimintamallifi
dc.subject.keywordprosessifi
dc.titleYmpäristöasioiden hallinta kiinteistöjen ylläpidossa omistajan näkökulmastafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_30606
local.aalto.idinssi13779
local.aalto.openaccessno
Files