Paalun kantavuuden arviointi puristin-heijarikairalla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
Pohjarakennus ja maamekaniikka
Mcode
Rak-50
Degree programme
Language
fi
Pages
84 s. + liitt. 3
Series
Description
Supervisor
Slunga, Eero
Thesis advisor
Halkola, Hannu
Keywords
Other note
Citation