Perustoimintojen systeemisuunnittelu pankin reaaliaikajärjestelmän pääteohjaimille

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1974
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
80 s. + liitt. 32
Series
Description
Supervisor
Ojala, Leo
Keywords
Other note
Citation