A log in / B from a curious process of play and contradiction

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2014
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
102
Series
Abstract
Opinnäytetyöni jakautuu kahteen osaan: Osa A Log In on yritys kartoittaa mitä piilee päivässä syntyneen teosidean takana. Log In on vuonna 2011 valmistunut liikkuvan kuvan teos jossa animoidut, hylätyt pankkikorttikoodinumerot rakentavat jatkuvan luupin. Olen editoinut numeromateriaalin häviämään hiljalleen kohti valkoista. Kirjoitan materiaalista, teoksen käytännön toteutuksesta ja rakenteesta, toistosta sekä nollasta. B-osassa From a Curious Process of Play and Contradiction, paneudun valokuvalliseen työskentelyyni. B-osan kuvallinen osuus kattaa valikoiman teoksia vuosilta 2011-2014. En ole työstänyt varsinaista sarjaa, pikemminkin lopulta on syntynyt kokoelma yksittäisiä teoksia. Nämä teokset linkittyvät yhteen sanan, esineen ja valokuvan liitoksen rajapinnalla. Tekstissä taustoitan motiiveja työskentelylleni, pohdin valokuvan osuutta, sen suhdetta sanaan sekä avaan runouden merkitystä työskentelyssäni. A ja B osaa yhdistää löydetyn, hylätyn materiaalin työstäminen. Sekä A että B osan sisällöissä kyseenalaistuvat loogiset rakenteet: A osassa numeroiden logiikka tuhoutuu ja tilalle nousee uusi keksimäni logiikka, jonka päämääränä on lopulta kadottaa kaikki näkyvät merkit. B osassa konventionaaliset systeemit vesittyvät kun tuon valokuviini rinnakkain kaksi toisistaan irrallista elementtiä, sanan ja esineen.
Description
Supervisor
Parantainen, Jyrki
Thesis advisor
Siukonen, Jyrki
Keywords
valokuva, kuva ja sana, nonsense, metafora
Other note
Citation