Kompaktin antennimittaradan mekaniikkasuunnittelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
fi
Pages
82 + liitt. (+4)
Series
Abstract
Työn tarkoituksena on tutustua antennien mittausmenetelmiin, mittauksissa käytettäviin mekaanisiin laitteisiin sekä suunnitella mekaaniset osat kompaktia antennimittarataa varten. Antenninmittausmenetelmistä esitellään yleisesti käytössä olevat kauko- ja lähikenttämittaus sekä kompaktilla antennimittaradalla suoritettavat mittaukset eri variaatioineen. Mekaanisten laitteiden tarkastelussa keskitytään kaupallisten ratkaisujen lisäksi Teknillisellä korkeakoululla aikaisemmin käytetyn kompaktin antennimittaradan mekaniikkaan. Uutta kompaktia antennimittarataa varten suunnitellaan hologrammin kehys, tasoaaltoskanneri sekä antenninpyöritysalusta. Suunnittelutyö noudattaa kunkin osakokonaisuuden kohdalla systemaattisen tuotekehitysprosessin kulkua, sisältäen luonnostelun, kehittelyn ja viimeistelyn. Suunnittelutyön tulosten pohjalta rakennetaan syksyllä 2006 kompakti antennimittarata, jossa käytetään ainakin uutta hologrammin kehystä sekä tasoaaltoskanneria. Uuden antenninpyöritysalustan mahdollinen käyttö ratkeaa myöhemmin.
Description
Supervisor
Kuosmanen, Petri
Thesis advisor
Hautala, Pekka
Keywords
Other note
Citation