Saved by Conversion; The Barn

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2008
Major/Subject
Rakennusoppi
Mcode
A-9
Degree programme
Language
en
Pages
Series
Abstract
Muuttoliike maaseudulta kaupunkiin on tällä hetkellä voimakasta, ja jo yli puolet maailman asukkaista asuu kaupunkialueilla. Maatalousteollisuuden muuttuessa suuremmaksi ja tehokkaammaksi vanhat perinteiset maalaisrakennukset jäävät käyttämättömiksi. Maataloudellinen perintö edustaa kansanperinnettä jota ei tulisi unohtaa. Tämänhetkiset asemakaavat, jotka suojelevat näitä maatalouden perintöjä ympäri Eurooppaa, eivät ole tarpeeksi tehokkaita, ja näin osaa historiaa uhkaa lopullinen katoaminen. On aika toimia. Mutta ei vain suojelemalla näitä maalaisrakennuksia yrityksillä pysäyttää ajankulku, vaan suomalla niille uusi elämä ja antaa rakennuksille mahdollisuus muuntua. Muutos voi säästää perinnön, jonka maatalous on jälkeensä jättänyt kuten navetat, jotka ovat tiloiltaan avoimia. Näille rakennuksille voidaan antaa monia uusia käyttötarkoituksia, tämän diplomityön painopiste on esimerkki kauniista kivijalkanavetasta Kirkkonummella, joka muutetaan asuinrakennukseksi. Muutoksessa otetaan huomioon nykyajan asuinhuoneistojen standardit, kuten eristeet, luonnonvalo sekä lämmitys, mutta myös rakennuksen ainutlaatuiset ominaisuudet ja historia. Ensisijainen lähestymistapa tässä työssä oli tunnistaa alkuperäinen rakennus sekä sen piirteet, ja rakentaa muutossuunnitelma alkuperäisen ympärille, pysyen linjassa rakennuksen 150 vuoden aikana läpikäymien muutoksien kanssa.
Description
Supervisor
Siikala, Antti-Matti
Keywords
Other note
Citation