Viron Kohtla-Järven palavakivialueen geofysikaalinen tutkimus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Taloudellinen geologia
Mcode
Mak-33
Degree programme
Language
fi
Pages
127+13
Series
Description
Supervisor
Peltoniemi, Markku
Thesis advisor
Vanhala, Heikki
Soininen, Heikki
Suppala, Ilkka
Keywords
geology of Estonia, Viron geologia, oil shale, palavakivi, geophysics of sedimentary environment, sedimenttiympäristön geofysiikkaa, petrophysics, petrofysiikka, geophysical airborne and ground measurements, geofysikaaliset lento- ja maastomittaukset, AEM modelling, aerosähkömagneettinen mallintaminen
Other note
Citation