Handling large files in enterprise services

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T-106
Degree programme
Language
en
Pages
[11] + 65
Series
Abstract
Service-oriented architecture (SOA) has become a wide-spread way to develop loosely coupled, autonomous services that can be combined together to create composition services. An Enterprise Service Bus (ESB) is a software family which implements and extends SOA. Organizations are adopting SOA/ESB -based solutions even on areas where vast amounts of data are transferred between and inside organizations. ESB is built on a message-driven paradigm and those messages are usually very small in size. Therefore larger amount of data should be dispatched and transferred using a different technology. Solutions on how to address large file handling in service-based architecture are investigated and SOA and ESB are discussed and their main characteristics are presented in this thesis. Various methods are presented and a case study utilizing ESB and web service based file storage is implemented and evaluated. Insights about different technical approaches are discussed and compared.

Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri (Service-oriented Architecture, SOA) on laajasti käytössä oleva tapa luoda löyhästi toisiinsa kytkettyjä itsenäisiä palveluja, joita voidaan yhdistää ja luoda siten uusia palvelukokonaisuuksia. Palveluväylä (Enterprise Service Bus, ESB) on tuoteperhe, joka seuraa SOA:n periaatteita ja käytäntöjä ja laajentaa niitä edelleen. Yritykset ottavat SOA- ja ESB-pohjaisia ratkaisuja käyttöön myös sellaisilla aloilla, joilla suurikokoisia tiedostoja siirretään yritysten välillä ja sisällä. ESB perustuu viestinvälitykseen. ESB:n käyttämät viestit ovat yleensä varsin pienikokoisia, joten suurikokoisten tiedostojen käsittely on hoidettava erillisenä ESB:sta. Tässä diplomityössä tutkitaan, miten suurten tiedostojen käsittely on yleisesti hoidettu yrityksissä ja miten palvelukeskeinen arkkitehtuuri vaikuttaa niiden käsittelyyn. Erilaisia tiedostojen käsittelytapoja käydään läpi. Tapaustutkimusosiossa esitellään ratkaisu, jolla suuret tiedostot saadaan ESB-prosessiin mukaan käyttämällä erillistä WWW-sovelluspalvelua tiedostojen jakamiseen. Muita mahdollisia ratkaisutapoja esitellään ja vertaillaan.
Description
Supervisor
Soisalon-Soininen, Eljas
Thesis advisor
Tuominen, Tomi
Keywords
service-oriented architecture, palvelukeskeinen arkkitehtuuri, enterprice service bus, palveluväylä, large file handling, isojen tiedostojen käsittely
Other note
Citation