Tiilen uusiokäytön mahdollisuudet

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2023
Department
Major/Subject
Arkkitehtuuri
Mcode
ARTS3103
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
29
Series
Abstract
Työn aiheena oli selvittää, mitkä ovat tiilen uusiokäytön mahdollisuudet. Hyödyntäen kirjallisia lähteitä, aihetta käsitellään perehtyen tiilen historiaan, valmistukseen ja ekologisuuteen sekä tapoihin uusiokäyttää tiiltä. Tuhansia vuosia tunnettu tiilien uusiokäyttö on ilmiönä vanha, mutta tänä päivänä sen kierrätykseen liittyy paljon haasteita, joita myös tutkitaan tässä työssä. Haasteet liittyvät Suomessa esiintyviin ongelmiin rakennusmateriaalien uusiokäytössä. Työssä esitellään myös esimerkkikohteita, jotka osoittavat purkutiilen käytön olevan mahdollista erilaisissa rakennushankkeissa. Tiili kuuluu rakentamisessa syntyvien purkujätteiden listassa yleisimpien joukkoon. Tiilen ekologisuus perustuu sen valmistukseen puhtaista luonnon raaka-aineista sekä sen kestävyyteen pitkäikäisenä materiaalina. Tiilen ominaisuuksien perusteella, sillä on erinomaiset lähtökohdat uusiokäytettäväksi materiaaliksi. Haasteita luo kuitenkin modernit vahvat muurauslaastit, kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuus, logistiikka sekä jätelainsäädännön velvoitteet. Tiilen, kuten muun rakennusmateriaalin purkamiseen liittyy monia välivaiheita ja etukäteen tehtäviä selvityksiä, jotka vaativat perinteisestä purkamistekniikasta poikkeavaa osaamista. Työssä esitellään Lauttasaareen suunniteltu purkuhanke, joka ilmentää hyvin kiertotaloutta tukevan purkamisen vaiheita sekä tarvittavaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Tiilen kierrätettävyyttä tukevat ominaisuudet tasaavat sen valmistuksessa syntyneitä päästöjä, eli tiilen polttoon kulunutta energiaa. Kierrätystiili ei toistaiseksi pärjää uuden tiilen rinnalla, johon vaikuttavat uusiokäytön mahdollisuuksia kaventavat haasteet, kuten kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen puute. Uusi tiili tehtaalta on usein helpommin ja nopeammin saatavilla sekä edullisempi. Toisaalta tiilen uusiokäyttöön liittyvät haasteet tunnistetaan ja on tiedostettu, minkälaisia toimia niiden tehostaminen vaatii. Purkutiilen yleistyminen rakennusjätteestä uudenveroiseksi rakennusmateriaaliksi vaatii muutoksia niin tottumuksissa kuin toimintatavoissa.
Description
Supervisor
Özer-Kemppainen, Özlem
Thesis advisor
Ruskeepää, Esa
Keywords
tiili, kierrätys, uusiokäyttö, purkumateriaali, rakennusmateriaali, tiilimurske
Other note
Citation