Organisation av en fabrik för stor serieproduktion av arbetskläder ( Työpukutehtaan perustamissuunnitelma suurehkoa sarjatuotantoa varten )

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1949
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
115
Series
Description
Supervisor
Niini, Eino
Keywords
Other note
Citation