Implementation of MAC-c Protocol for an Improved UMTS Internet Access

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
ix + 69
Series
Abstract
MAC-c on UMTS-radioverkon linkkiyhteystasolla toimiva protokolla. Yksinkertaistetun verkkoarkkitehtuurin suunnittelu Nokia Networksillä on antanut aiheen sen uudelleentoteutukseen. Uusi toteutus kehitetään ensisijaisesti osaksi järjestelmää, joka perustuu yksinkertaistettuun internet-liityntää varten optimoituun UMTS-arkkitehtuuriin. Toinen piirre joka tekee tästä toteutuksesta erikoislaatuisen, on että se on tarkoitettu suoritettavaksi signaaliprosessorilla (DSP) ja poikkeaa siten saman toimittajan aiemmasta MAC-c-toteutuksesta. Tutkimuksemme kohdistuu MAC-c:n vaatimuksiin sekä standardimäärittelyjen että yksityisten vaatimusmäärittelyjen pohjalta. Näistä määrittelydokumenteista esitetään yhtenäistetty tulkinta. Monet MAC-c:n toiminnot on tarkasti määritelty vaatimuksissa jättäen vähän tilaa luovalle toteutukselle, mutta joiltain osin toiminnallisuus on jätetty osittain avoimeksi toteutuskohtaisille ratkaisuille. Erityisesti tämä koskee alavirtaan suuntautuvan liikenteen skedulointialgoritmia. Työn eräs keskeinen osa on näiden avointen toimintojen määrittely. Vaatimuksiin perustuen kehitämme prototyypin ohjelmistosovelluksesta, joka toteuttaa protokollan. Ohjelmisto on suunniteltu osaksi sulautettua reaaliaikaista järjestelmää, joka asettaa tiukat vaatimukset optimaaliselle suorituskyvylle. Esittämämme ohjelmiston moduulirakenne on johdettu olioperusteisella analyysillä MAC-c:n vaatimuksista. Työn tuloksena syntyneen prototyypin arviointi osoittaa, että sen suorituskyky täyttää tai jopa ylittää sille asetetut odotukset. Toteutuksemme omaa hieman paremman suorituskyvyn kuin nykyisin Nokian radioverkko-ohjaimessa käytettävä vastaava toteutus. Lisäksi ohjelmakoodin kompleksisuusmetriikoista havaitaan, että olemme löytäneet varsin yksinkertaisen ratkaisun MAC-c:n toteuttamiseksi. Sekä suorituskyky että yksinkertaisuus ovat selkeästi ominaisuuksia, joita käyttämämme DSP-alusta ja OSEck-käyttöjärjestelmä tukevat. Tuloksista voidaankin tehdä johtopäätös, että nämä muodostavat hyvän ympäristön MAC-c-ohjelmistolle.
Description
Supervisor
Ott, Jörg
Thesis advisor
Lehtonen, Antti
Keywords
MAC, tietoliikenneprotokollan toteutus, UTRAN, reaaliaikaohjelmiston suunnittelu, protocol implementation, real-time software design
Other note
Citation