Tutkimus läsnäoloanturin toteuttamisesta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Sovellettu elektroniikka
Mcode
S-66
Degree programme
Language
fi
Pages
[6] + 60
Series
Abstract
Sovelletun elektroniikan laboratoriossa on kehitetty sänkyanturijärjestelmä potilaan elintoimintojen monitoroimiseksi. Laitetta on suunniteltu käytettäväksi vanhustenhoidon tukena, jossa voitaisiin hyödyntää sen kykyä tunnistaa sängystä poistuminen. Sänkyanturijärjestelmää ei ole vielä kuitenkaan testattu laboratorion ulkopuolella ja sillä haluttaisiin näin ollen suorittaa kliinisiä testejä. Laitteen signaalinkäsittelymenetelmät on todettu kuitenkin puutteellisiksi ja ennen kuin niiden ongelmat on ratkaistu, ei kliinisiä testejä ole järkevää aloittaa. Tässä työssä käsiteltiin signaalinkäsittelyssä käytettyjen menetelmien ongelmia analysoimalla niihin vaikuttavia, sekä laitteen sisäisiä että ulkoisia tekijöitä. Samalla saatiin myös parempi kuva siitä, millaisia haasteita hyvän signaalinkäsittelymenetelmän on ratkaistava. Selvitystyön tuloksien perusteella todettiin, ettei nykyisten menetelmien pelastamiseksi löydy helppoja ratkaisuja, ja näin ollen signaalinkäsittelyssä on harkittava kokonaan uutta lähestymistapaa.

A bed-sensor system was developed in The Laboratory of Applied Electronics for measuring basic biosignals from a patient. The device is intended to be used in elder care, where its ability to detect the presence of a person lying on the bed was felt to be of practical value to the nursing staff. Currently the device remains untested outside of a controlled laboratory environment. It was decided that the next development phase should thus involve performing clinical tests with the system. As the sensor system was being prepared for clinical testing, several faults were discovered in its digital signal processing methods. These defects must be attended to, before testing can commence. The subject of this thesis concerns the analysis of these problems and the identification of the factors contributing to them. These are found both in the internal design of the system, as well as the environment (bed and patient) in which the system is placed. As a result, a better understanding of what challenges the signal processing methods must overcome is achieved. The methods currently in use were found to require extensive redesign. Based on the findings, several suggestions regarding the general design of the system are also presented.
Description
Supervisor
Sepponen, Raimo
Thesis advisor
Linnavuo, Matti
Keywords
patient monitoring, bed-sensor, piezoelectric transducers, biomedical signal processing, potilasmonitorointi, vuodeanturi, pietsosähköinen anturi, biolääketieteellinen signaalinkäsittely
Other note
Citation