20 astetta – puisen ruokapöydän suunnitteluprojekti

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2015
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Teollinen muotoilu
Language
fi
Pages
71
Series
Abstract
20º on produktiopainotteinen opinnäytetyö, jonka tavoitteena oli suunnitella suomalaiselle huonekaluyritykselle, Skannolle, ruokapöytä. Suunniteltu pöytä oli samalla inspiraationlähde sille, millaista muotoilukieltä Skannon tulevaisuudessa laajentuva huonekalumallisto edustaisi. Työssä käyn läpi taustatietoja yrityksestä, pöydän muotoiluun vaikuttaneita inspiraationlähteitä, kerron vaiheittaisesti muotoiluprosessista ja perustelen suunnitteluvalintojani. Pöydän suunnittelun lähtökohtana oli, että sitä olisi helppo hyödyntää Skannon sisustussuunnitelmissa. Siksi sen tuli olla muotokieleltään sellainen, että pöytä soveltuisi niin vaihteleviin tarpeisiin, tiloihin ja tyyleihin, kuin myös Skannon historialliseen viitekehykseen. Lopputuloksena on suunnitelma pöydästä, jossa on yhdistelty Skannon historiaa nykypäivään sekä suunnitelma runkorakenteesta, jonka ansiosta pöytää voi kuljettaa litteänä ja kokoonpano on hyvin suoraviivaista. Suunnitelma on esitelty tietokonemallein ja mittakuvin. Opinnäytteen laajuudessa pöydän suunnitelma on viety siihen pisteeseen, että siitä voi tilata prototyypin ja jatkokehittelyn jälkeen viedä tuotantoon.
Description
Supervisor
Puintila, Simo
Thesis advisor
Puintila, Simo
Keywords
Skanno, ruokapöytä, muotoilu, huonekalusuunnittelu, puu, teräs
Other note
Citation