Tulevaisuuden koulu: siirrettävä moduulikoulu uuden oppimisympäristön pilottina

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
51 + 6
Series
Abstract
Suomessa tulee oppimiseen kohdistumaan lähitulevaisuudessa valtavia muutospaineita. Koulun toimimisympäristö on muuttumassa ja tulee muuttumaan tulevaisuudessa yhä enemmän interaktiivisempaan ja avoimempaan suuntaan. Oppimisesta halutaan tehdä aktiivista ja käytännönläheistä. Uusien opetustilojen toivotaan olevan muuntojoustavia ja käyttäjiensä mukana kehittyviä. Nykyiset koulut tukevat kuitenkin oppimisympäristön kehityksen tavoitteita huonosti ja tarvittaisiin täysin uusia ja innovatiivisia tiloja tulevaisuuden koulun tarpeisiin. Samalla massamme olevat vanhat koulurakennukset rapistuvat ja ovat peruskorjauksen partaalla. Peruskorjauksien tarve on synnyttänyt painetta väliaikaisien tilojen tarjoamiseen ja tarpeeseen on vastattu konttikouluilla, jotka nähdään helppoina ja halpoina ratkaisuina. Väliaikaisuus ei nähdä tällä hetkellä mahdollisuutena vaan ongelmana. Diplomityössäni pyrin perustelemaan, että konttikoulujen käytön myötä, menetetään oiva mahdollisuus uuden ja innostavan kouluarkkitehtuurin kehittämiseen. Käsittelen työssäni ensin uuden oppimisen tulevaisuuden näkymiä ja mitä ne tarkoittavat fyysisen oppimisympäristön kannalta. Pohtimalla modulaarisuuden ja konttikoulujen hyviä ja huonoja puolia osoitan, että konttikoulut eivät sovellu tiloiltaan opetuskäyttöön ja että modulaarinen suurelementtirakennus toimisi hyvin uuden oppimisen kehityksen työkaluna. Perustelen näkemystäni uuden oppimisympäristön tilojen tarpeista ja esittelen lopuksi suunnitelmani tulevaisuuden moduulikouluksi ratkaisuna sekä väistötilojen tarpeeseen, että uuden oppimisympäristön kehitykseen.

The Finnish educational system will be facing, in the near future, an increasing pressure to change the way students learn. Schools are going to emphasize interactivity and openness, and education will become an increasingly more active and hands-on experience. The evolution of education will require new learning environments to become more flexible. Learning spaces have to be able to grow and evolve with the users. It will be almost impossible to realize the vision of future education in the existing school buildings and thus, creating new and inspiring spaces is critical. At the same time many of our existing schools are in dire need of renovation. This has in turn created a demand for an increasing amount of temporary school buildings. The demand has been met by building container schools, which are seen as an inexpensive solution. Temporality is seen as a problem and not as an opportunity to evolve the way schools are designed. In my master’s thesis I’ll try to argue for the possibilities temporary school buildings offer designers and users to experiment new ideas. In this thesis I will present the concept of what the future of education will hold, and how it will affect the physical learning environment. By considering and discussing the possibilities and hurdles modular schools present, I will try to argue against the usefulness of containers as school buildings and show the opportunities modular schools offers designers and users as a tool for experimenting educational and architectural ideas. I will also declare my vision for the future of school architecture and exhibit my design as a possible solution for the future of modular school building.
Description
Supervisor
Sanaksenaho, Pirjo
Thesis advisor
Sanaksenaho, Pirjo
Keywords
väliaikainen, kouluarkkitehtuuri, moduulirakentaminen, oppimisympäristö
Other note
Citation