Jatkotutkimuksia Mustavaaran vanadiiniprosessin liuotusjätteen pyrometallurgisesta käsittelystä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1975
Major/Subject
Metallurgia
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
iv + 59 s. + liitt. 6
Series
Description
Supervisor
Tikkanen, M. H.
Thesis advisor
Härkki, Jouko
Keywords
Other note
Citation