Kokeellinen ja teoreettinen selvitys harjalämmönsiirtimen käytöstä ilmanvaihdon lämmöntalteenotto- ja jäähdytysjärjestelmissä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Lämpötekniikka ja koneoppi
Mcode
Ene-39
Degree programme
Language
fi
Pages
84 + liitt. (+11)
Series
Description
Supervisor
Lampinen, Markku
Keywords
heat exchanger, lämmönsiirrin, varmeväxlare, brush heat exchanger, harjalämmönsiirrin, borstvärmeväxlare, heat recovery, lämmöntalteenotto, värmeåtervinning, cooling, jäähdytys, kylning
Other note
Citation