Synkronisen digitaalisen hierarkian mukaisen ristikytkentälaitteen synkronointipiirin jatkokehitys

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1994
Major/Subject
Laitteistotekniikka
Mcode
Tkl-88
Degree programme
Language
fi
Pages
77 s. + liitt. 11
Series
Description
Supervisor
Skyttä, Jorma
Thesis advisor
Oksanen, Toni
Keywords
ASIC, asiakaspiiri, cross-connect, logiikkasynteesi, design flow, osoitingeneraattori, logic synthesis, projektin hallinta, pointer generator, RAM, project control, ristikytkentä, reusability, SDH, RAM, simulointikiihdytin, SDH, suunnitteluvuo, simulation accelerator, synkronointi, state machine, testattavuus, synchronization, tilakone, testability, uusiokäyttö, VHDL, VHDL, VLSI, VLSI
Other note
Citation