The future congress center

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2012
Major/Subject
Rakennusoppi
Mcode
A-9
Degree programme
Language
fi
Pages
45
Series
Abstract
Finland has a great potential as a host for international congresses. The expanding capital Helsinki is redefining its role in the network of Northern European capitals. My diploma, The Future Congress Center, firstly takes a closer look at typology that has been neglected by research and secondly proposes a new type of flexible structure that serves as a framework for new encounters. Collaboration on an international level has increased the number of international meetings held in Finland. Finland plays a remarkable role as a partner in crisis management initiatives. Against this background very little effort has been put into the research of meeting-and congress-space. As a consequence the related terminology is often confusing and the different typologies of meeting space hard to distinguish from one another. The first part of my diploma looks at different definitions and how they can be applied to the current congress typologies in The Helsinki region. The employment of algorithmic code enables the development of a flexible structure that can be altered throughout the design process. Design based on such a generative computer model has made possible a new type of process, where alternative space layouts aren't defined by a definite choice of massing early in the process. The proposed algorithm adjusts the structural grid to the changes made to the shape. The load bearing structure of vierendeel beams in steal forms 12 meter long tubes or space units. The aim of the massing of the future congress center is to make use of the opposites demands such as smallbig, private-public, formal-informal, in order to create an interesting structure. A slab is gradually twisted so that a large span congress center can be housed at the one end, while a hotel with smaller span occupies the other. The ground floor resembles an agora. Larger meeting spaces are fitted in between the tubes, while functions in need of privacy can be located inside the tubes. The facade both exposes the cell-like structure and enhances the smooth appearance of the twisting slab. Copper oxided concrete panels are rapped around the steal structure and insulation layer. Thereafter the entire building is covered by a layer of glass panels. Concave shaped panels in front of the windows render a visual impression of the surface being under vacuum pressure. The bottom surface of the exposed tubes is made out of cast concrete. Inside the building the material palette becomes softer as more small scale spaced are introduced. Extent: usable area 42 770 m<sup>2</sup>, floor area 63 420 m<sup>2</sup> , gross area 107 000 m<sup>2</sup>.

Suomella on valtava potentiaali känsäinvälisenä kongressijärjestäjänä. Maan pääkaupunki laajenee ja hakee paikkaansa pohjoiseurooppalaisten kaupunkien verkostossa. Diplomityöni, Tulevaisuuden kongressikeskus, taustoittaa paljolti tutkimatonta typologiaa sekä kehittää uudentyyppisen joustavan rakenteen, joka luo kehyksen uudelle kohtaamiselle. Suomen kokoushistoria elää voimakasta nousuliitoa. Kansainvälinen yhteistyö tuo maahan yhä enemmän ja yhä suurempia kongresseja. Suomi on saanut tärkeän roolin monen kansainvälisen konfliktin sopijaosapuolena. Kokous- ja kongressimatkailua ja -tiloja on tutkittu kansallisesti ja kansainvälisesti yllättävän vahan. Alan terminologia on ollut sekavaa, eivätkä tapaamisten rakennusten typologiat ole yksiselitteisiä. Kartoitan diplomityöni alkuosassa terminologiaa ja Helsingin seudun nykyisiä kongressitypologioita. Ohjelmoitavien algoritmien avulla voidaan kehittää joustava rakenne, joka taipuu suunnittelun edetessä. Generatiivinen, tietomalliin perustuva, suunnittelu voi mahdollistaa uudentyyppisen prosessin, jossa vaihtoehtoja ei lyödä lukkoon rakennuksen muotoa valittaessa. Suunnitelman osia voidaan muuttaa eri skaaloissa prosessin aikana. Kehittelemäni algoritminen mittajärjestelmä huolehtii siitä, että rakennelinjat yhdistyvät halutuissa kohdissa, vaikka muutoin muodonanto säilyy vapaana. Kantavana rakenteena rakennuksessa on teräksinen vierendeel-palkisto, joka muodostaa 12-metrisiä tilayksiköitä, tuubeja. Tulevaisuuden kongressikeskuksen tavoitteena on yhdistää sen ohjelmien voimakkaat vastakohtaisuudet: iso - pieni, yksityinen - julkinen, muodollinen - epämuodollinen. Rakennus toteuttaa tehtävän isolla kiertoliikkeellä: rakennus on toisessa päässään kapearunkoinen hotellitorni ja toisessa laajarunkoinen muuntuva kongressikeskus. Maanpinta on täysin avoin julkinen agora, jonka yläpuolisten tuubien väliin jäävät keskuksen tärkeimmät kokoontumistilat. Tuubien sisälle on sijoitettu yksityiset toimisto- ja majoitustilat. Julkisivut voimistavat yhtäältä rakennuksen kennomaista rakennetta ja toisaalta sen sileää kääntyvää laattamaisuutta. Teräsrakenteen ja eristeiden päälle on kiinnitetty kuparioksidiset vihertavat betonilevyt. Koko rakennuksen pinnassa on eristämätön lasikerros, joka ikkunoiden kohdalla painuu osin sisään muodostaen mielikuvan vakuumista. Näkyvät tuubien alapohjat ovat betonia. Rakennuksen sisällä materiaalit muuttuvat pehmeämmiksi pienempiin tiloihin päin mentäessä. Laajuustiedot: hyötyala 42 770 m<sup>2</sup>, kerrosala 63 420 m<sup>2</sup>, bruttoala 107 000 m<sup>2</sup>.
Description
Supervisor
Siikala, Antti-Matti
Keywords
congress center, kongressikeskus, conference centre, konferenssikeskus, Helsinki, kokous, Kalasatama, Helsinki, algorithmic design, Kalasatama, parametric design, algoritminen suunnittelu, grasshopper, parametrinen suunnittelu, vierendeel, kohtaamiamuotoilu
Other note
Citation