Videoneuvotteluyhteyden kuvanlaadun parantaminen digitaalisella esisuodatuksella

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1995
Major/Subject
Laitteistotekniikka
Mcode
S-88
Degree programme
Language
fi
Pages
69
Series
Description
Supervisor
Skyttä, Jorma
Thesis advisor
Santamäki, Harry
Keywords
H.261, videokuvan esisuodatus, prefiltering of video capture
Other note
Citation