Käsikirjoittaminen ja tekoäly

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2021
Department
Major/Subject
Elokuva- ja televisiokäsikirjoitus
Mcode
ARTS300
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
35
Series
Abstract
Tarkastelen opinnäytetyössäni, miten tekoälyä voitaisiin hyödyntää elokuva- ja tv-käsikirjoittamisessa ja olisiko tulevaisuudessa kehittyneemmällä tekoälyllä mahdollisuuksia toimia jopa itsenäisenä taiteilijana. Tärkeimmäksi tutkimuskysymyksekseni muodostui, mitä sellaista käsikirjoittaja voi tarjota, jota tekoäly ei koskaan pysty tarjoamaan. Sen yhteydessä pohdin muun muassa taiteen ja taiteilijuuden määritelmiä, taiteen ja viihteen määritelmien eroavaisuuksia sekä katsojien valtaa. On vaikea ennustaa, kuinka nopeasti käsikirjoitustekoäly kehittyy, mutta tekoälyn viimeaikaista nopeaa kehitystä katsoen se voi tapahtua nopeammin kuin arvaammekaan. Tämän vuoksi elokuva- ja tv-alan on tärkeää tutustua tekoälyn potentiaaliin. Uskon, että tekoälyn tuoman tehokkuuden ja taloudellisen menestyksen vuoksi se tulee väistämättä osaksi elokuva- ja tv-alaa. Aluksi tekoälyä tullaan käyttämään käsikirjoittajan työkaluna, mutta lopulta tekoäly kykenee luultavasti tuottamaan itsenäisesti ihmisten mielestä hyviä käsikirjoituksia. Ratkaisevaksi jää yleisön suhtautuminen eli haluaako yleisö nähdä näitä tarinoita, siitäkin huolimatta, että ne olisivat tekoälyn käsikirjoittamia.
Description
Supervisor
Talvio, Raija
Thesis advisor
Koivumäki, Marja-Riitta
Keywords
käsikirjoitus, tekoäly, elokuva, TV, taide, televisio
Other note
Citation