Sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantaminen Graninge Kainuu Oy:n keskijänniteverkossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Sähköverkot
Mcode
S-18
Degree programme
Language
fi
Pages
xii + 164 s. + liitt. 20
Series
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti
Thesis advisor
Ala-Nojonen, Paula
Keywords
middle voltage network, keskijänniteverkko, DEA-method, DEA-menetelmä, power quality, sähkön laatu, power delivery interruptions, sähkönjakelun keskeytykset, reliability of power delivery, sähkönjakelun toimitusvarmuus, distribution automation, jakeluautomaatio
Other note
Citation