Yrityksen tehtäväorientoituneen arvonmääritysteorian mukaiset tehtävät ja niissä käytettävät arvonmääritysmenetelmät

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1983
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
85
Series
Description
Keywords
YRITYKSEN MYYNTI, YRITYKSEN ARVO
Other note
Citation