Lankasahan NC-ohjelmoinnin kehittäminen CAD/CAM-ympäristössä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1989
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
fi
Pages
vii + 93 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Kauppinen, Veijo
Thesis advisor
Kyläkallio, Risto
Keywords
Other note
Citation