Reducing the loading time of a single-page web application

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2021-08-23
Department
Major/Subject
Computer Science
Mcode
SCI3042
Degree programme
Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Language
en
Pages
53+1
Series
Abstract
Modern web pages have grown increasingly large in file size in the recent years, and despite improvement in consumer-grade internet connections, web page loading times have not been reduced in a similar magnitude. Several optimization methods were applied to a real-world single-page application in order to reduce loading times. The optimizations succeeded in reducing loading times drastically with negligible drawbacks, and these improvements were generally well received based on feedback from test users. However, some of these optimization methods were reliant on experimental features and required significant refactoring of the application code.

Modernien verkkosivujen tiedostokoot ovat kasvaneet enenevissä määrin viime vuosina, ja vaikka kuluttajaverkkoliittymät ovat nopeutuneet, verkkosivujen latausajat eivät ole pienentyneet yhtä suurissa määrin. Useita optimointimenetelmiä hyödynnettiin moderniin verkkopalveluun latausajan lyhentämiseksi. Menetelmät onnistuivat lyhentämään latausaikoja merkittävästi vain muutamilla haittavaikutuksilla. Testikäyttäjät kokivat, että optimoinnit paransivat heidän käyttökokemuksiansa. Jotkin optimointimenetelmistä vaativat kuitenkin kokeilullisia toiminnallisuuksia ja palvelun koodikannan uudelleenkirjoittamista.
Description
Supervisor
Vuorimaa, Petri
Thesis advisor
Keski-Luopa, Jukka
Keywords
web development, loading time, react, optimization
Other note
Citation