On tutkittava 10 tutkittavaksi annetun kankaan sidokset ja määritettävä niiden koneellinen valmistus; samalla on tutkittava kahden printerslaadun lujuussuhteet toisiinsa vertaamalla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1926
Major/Subject
Tekstiilitekniikka
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
74
Series
Description
Supervisor
Simola, Emil J.
Keywords
Other note
Citation