"Ekoyleiskaava". Luonnonsuojelu ja maisemanhoito yleiskaavoituksessa. Selvitys saksalaisista kokemuksista ja sovellutus Valkjärven osayleiskaava-alueelle Nurmijärvelle

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1995
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
MA-94
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Supervisor
Simons, Tom
Keywords
Other note
Citation