Rahamääräisen ympäristöinformaation tuottaminen ja hyödyntäminen - Case Savon Sellu Oy

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2001
Major/Subject
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Laskentatoimi, Ympäristöjohtaminen, Tieto, Kustannukset, Ympäristö
Other note
Citation