Käyttötelevisiokameran muuntaminen hitaasti pyyhkäiseväksi sekä hitaan pyyhkäisyn tutkiminen signaalin kaistaleveyden, lähetyksen kohinaominaisuuksien ja järjestelmän erottelukyvyn kannalta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1964
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
37
Series
Description
Supervisor
Ahonen, Pekka
Keywords
Other note
Citation