Selvitys ICP:n käytöstä rakennusaineteollisuuden materiaalien kemiallisessa analysoinnissa ja vertailu nykyisin käytettäviin menetelmiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1986
Department
Major/Subject
Epäorgaaninen kemia
Mcode
5.35
Degree programme
Language
fi
Pages
111 s. + liitt. 9
Series
Description
Supervisor
Leskelä, Markku
Keywords
Other note
Citation