Sähkönjakeluverkon tuntihäviöiden ja markkinaperuseisen häviökustannuksen mallinnus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Sähköverkot
Mcode
S-18
Degree programme
Language
fi
Pages
156
Series
Description
Supervisor
Lakervi, Erkki
Thesis advisor
Kärkkäinen, Seppo
Keywords
electricity markets, sähkömarkkinat, losses, häviöt, distribution network, jakeluverkko, modelling, mallinnus, loss model, häviömalli, cost of losses, häviökustannus, power exchange, sähköpörssi
Other note
Citation